eduroam

Menu

UWAGA STUDENCI!!!!

Od dnia 1 października 2016 roku dotychczasowe konta studenckie imie.nazwisko@umed.wroc.pl  zostaną zmienione na imie.nazwisko@student.umed.wroc.pl  natomiast hasła pozostaną bez zmian.

Każdy student, aby zalogować się do usługi eduroam musi w konfiguracji użyć powyższego wzoru.

W przypadku konieczności zmiany hasła nowe hasło można uzyskać na stronie https://csa.umed.wroc.pl

Zmiana tyczy się wyłącznie usługi eduroam.


      Celem usługi eduroam jest udostępnienie bezpiecznej łącznośœci w ramach œśrodowiska naukowego. Dostęp do eduroam jest współtworzony przez wszystkie instytucje, które z niego korzystają. Pracownicy i studenci instytucji korzystających z eduroam, za zgodą swoich instytucji macierzystych, mogą uzyskać dostęp do Internetu na terenie wszystkich instytucji stowarzyszonych w eduroam (zarówno w Polsce jak i za granicą).[1]

Dodatkowe informacje:

 
Centrum Informatyczne Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
Wybrzeże L.Pasteura 1, 50-367 Wrocław, tel.+48 (71)784-11-11